Gambar Armada

Armada Big Bus (Seat 45 – 60)

Armada Bus Mikro (Seat 25 – 35)

Armada Elf Long (Seat 15-18)

Armada Elf (Seat 9-12)

Armada Commuter (Seat 16)

Armada Travello (Seat 9-12)